Структура та органи управління закладу освіти

Управління Осівського НВК здійснюється уповноваженим його засновником органом управління освітою районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво НВК здійснює директор.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є конференція учасників навчально – виховного процесу, що скликаються не менше одного разу на рік.

У НВК створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада, діяльність якої регламентується положенням про педагогічну раду НВК.

У НВК діє учнівська громадська організація  «Квіткова юність».

Мова освітнього процесу – українська.